เช็กที่นี่ มาตรการลดภาษี เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด จ่ายค่าอะไรบ้าง

เปิดมาตรการลดหย่อนภาษี การท่องเที่ยวในช่วง 1 พฤษภาคม-30 พฤศจิกายน ธุรกิจ-นักท่องเที่ยว ประชุมสัมมนา ใครได้ลดหย่อนเท่าไร

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมาตรการลดหย่อนภาษี 2567 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองและจังหวัดท่องเที่ยว ในช่วง Low Season ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 โดยอัดฉีดมาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ค่าบริการท่องเที่ยว ค่าที่พักในเมืองรอง สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 15,000 บาท

มาตรการลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 2567

นิติบุคคลที่ทำธุรกิจท่องเที่ยว นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษี รายการดังนี้

 • ค่าห้องพัก
 • ค่าห้องสัมมนา
 • ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง
 • ค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนา
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-30 พฤศจิกายน 2567 หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง
 • หักรายจ่ายได้ 2 เท่า ในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

กรณีการสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากพื้นที่เมืองรอง และพื้นที่ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด หักภาษี ได้ดังนี้

 • หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่น
 • ในกรณีที่การสัมมนาเกิดขึ้นในท้องที่อื่น นอกจากเมืองรองและท้องที่ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใด และถ้าแยกไม่ได้ให้หัก 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ มาตรการลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 2567 ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 2567  มีดังนี้

เมืองรองภาคเหนือ 16 จังหวัด

 • เชียงราย
 • พิษณุโลก
 • ตาก
 • เพชรบูรณ์
 • นครสวรรค์
 • สุโขทัย
 • ลำพูน
 • อุตรดิตถ์
 • ลำปาง
 • แม่ฮ่องสอน
 • พิจิตร
 • แพร่
 • น่าน
 • กำแพงเพชร
 • อุทัยธานี
 • พะเยา

เมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด

 •     อุดรธานี
 •     อุบลราชธานี
 •     หนองคาย
 •     เลย
 •     มุกดาหาร
 •     บุรีรัมย์
 •     ชัยภูมิ
 •     ศรีสะเกษ
 •     สุรินทร์
 •     สกลนคร
 •     นครพนม
 •     ร้อยเอ็ด
 •     มหาสารคาม
 •     บึงกาฬ
 •     กาฬสินธุ์
 •     ยโสธร
 •     หนองบัวลำภู
 •     อำนาจเจริญ

เมืองรองภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก 12 จังหวัด

 •     ลพบุรี
 •     สุพรรณบุรี
 •     นครนายก
 •     สระแก้ว
 •     ตราด
 •     จันทบุรี
 •     ราชบุรี
 •     สมุทรสงคราม
 •     ปราจีนบุรี
 •     ชัยนาท
 •     อ่างทอง
 •     สิงห์บุรี

เมืองรองภาคใต้ 9 จังหวัด

 •   นครศรีธรรมราช
 •     พัทลุง
 •     ตรัง
 •     สตูล
 •     ชุมพร
 •     ระนอง
 •     นราธิวาส
 •     ยะลา
 •    ปัตตานี
 

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : เช็กที่นี่ มาตรการลดภาษี เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด จ่ายค่าอะไรบ้าง

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่

– Website : https://www.prachachat.net

2024-06-04T09:12:18Z dg43tfdfdgfd